رفع خطا Challenge Required

رفع خطا Challenge Required

در این راهنما، نحوه عیب‌یابی رفع خط Challenge Required یکی از رایج‌ترین خطاه که ممکن است در حین استفاده از Hiinsta با آنها مواجه شوید را به شما نشان خواهیم داد. این خطاها معمولاً به دلیل جلسه منقضی شده ایجاد می‌شوند یا اینکه اتوماسیون را خیلی سریع در API دستگاه متصل انجام می‌دهید. 1. به صفحه اکانت ها …

رفع خطا Challenge Required ادامۀ مطلب »