ثبت نام در های اینستا

آموزش ثبت نام در های اینستا

برای استفاده از خدمات سایت ربات اینستاگرام ابتدا در مرحله اول ثبت نام در های اینستا تکمیل نمایید. سپس در صفحه زیر اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایید Firstname نام Lastname نام خانوادگی Email ایمیل Password رمز عبور دلخواه Confirm password رمز مجدد وارد کنید با مشاهده صفحه زیر ثبت نام شما به پایان رسیده …

آموزش ثبت نام در های اینستا ادامۀ مطلب »